Kurs neurorefleksologii stóp (PRAXIS VERTEBRALIS)

Kurs neurorefleksologii stóp (PRAXIS VERTEBRALIS)2018-12-20T12:05:05+00:00

stopppp

FILM: fragment zabiegu neurorefleksologii stóp sorensensistem

Kurs terapii neuro-odruchowej stóp (PRAXIS VERTEBRALIS, w skrócie PV) składa się z 2 modułów /32 godzin lekcyjnych/.

Praxis Vertebralis skupia się na strefach odruchowych związanych z ośrodkowym i obwodowym układem nerwowym. Jest to potężne “narzędzie” do pracy terapeutycznej z uszkodzeniami, bądź dysfunkcjami układu nerwowego oraz wadami postawy. Oddziaływanie na strefy odruchowe nerwów rdzeniowych aktywizuje przewodnictwo nerwowe, ma więc kolosalne znaczenie dla organów wewnętrznych, gruczołów dokrewnych i mięśni. Już starożytni dostrzegali związek między stanem kręgosłupa, a funkcjonowaniem poszczególnych narządów.

Moduł 1: omówienie wad postawy; powiązanie stanu organów wewnętrznych i gruczołów dokrewnych ze stanem nerwów rdzeniowych; praktyka: wyszukiwanie największego złogu na podeszwie stopy, dokładne opracowanie linii Praxis Vertebralis na stopie (4 etapy) oraz różne rodzaje równoważenia; technika pracy na linii PV uważana jest za jedną z najtrudniejszych w całej metodzie Lone Sorensen, ale przynosi niejedokrotnie natychmiastowe efekty np. w bólach kręgosłupa.

Moduł 2: mikrorefleksologia palucha – na paluchu wyznaczono ponad 40 stref odruchowych kojarzonych z określonymi ośrodkami mózgu, nerwami czaszkowymi oraz narządami zmysłów; linia traum emocjonalnych na stopie;

W trakcie szkolenia obok teorii jest czas na praktykę, a w Praxis Vertebralis technika wykonywania zabiegu jest szczególnie ważna. Wymaga dużej precyzji.

Czym różni się kurs Praxis Vertebralis od szkolenia z klasycznej refleksologii stóp TCM? W PV skupiamy się na pracy z układem nerwowym, w refleksologii TCM na meridianach. Jeśli chodzi o kurs TCM w ujęciu Lone Sorensen, to zawiera on zaledwie jedną spośród czterech form pracy („rozgrzewkę”) na linii PV oraz jeden rodzaj równoważenia. Nie wyszukuje się złogów na linii PV. W kursie TCM nie ma pracy z linią traum emocjonalnych, mikrorefleksologii palucha oraz terapii schorzeń oczu (z zastosowaniem PV). Kurs PV nie obejmuje natomiast meridianologii oraz rozbudowanej, bardzo szczegółowej mapy stref odruchowych narządów wewnętrznych. W obu kursach wyszukujemy największy złóg podskórny na podeszwie. Oba szkolenia zawierają materiał dotyczący pracy z układem mięśniowym, ale w różnym ujęciu. W PV mięśnie są powiązane z określonymi nerwami rdzeniowymi. Oba kursy pozwalają na bardzo daleko idące zindywidualizowanie planu terapii. W założeniu kurs PV jest szkoleniem uzupełniającym dla refleksologów twarzy bądź stóp TCM. Mogą jednak w nim uczestniczyć również osoby, które wcześniej nie miały żadnych związków z refleksologią.

Opinie uczestników szkoleń:

stopa1FILM: https://www.youtube.com/watch?v=thzLJo6N6Bc

FILM: https://www.youtube.com/watch?v=LKlfusJ4HL0

Najbliższy kurs Praxis Vertebralis (połączone moduły I-II):

Warszawa: 14-17 lutego 2019 r.

Zajęcia odbywają się w centrum Warszawy, ul. Wilcza 22A lok. 1, w godz. 10.00-17.00 z godzinną przerwą obiadową (lunch nie jest wliczony w cenę szkolenia).

Cena czterodniowego szkolenia (moduły I-II): 4000 PLN.

Zapisy kończą się 10 dni przed rozpoczęciem zajęć. W celu rejestracji należy przesłać potwierdzenie przelewu opłaty za dany kurs na e-mail: robert.przybys@gmail.com. Dane do przelewów – patrz: Cennik.