english version

Loading

Kurs refleksologii twarzy (terapia neuro-odruchowa twarzy)

 

authorized-poland

MILS – oryginalna metoda refleksologii twarzy Lone Sorensen bez błędów i przeinaczeń!

FILM: fragment zabiegu refleksologii twarzy

Tera­pie soren­sen­si­stemTM są uznane i zare­je­stro­wane w Kata­loń­skim Mini­ster­stwie Zdro­wia. Są także uznane przez mię­dzy­na­ro­dowe stowa­rzy­sze­nia reflek­so­lo­gów: Asso­cia­tion of Refle­xo­lo­gi­sts (AoR) i Fede­ra­tion for Holi­stic The­ra­pi­sts (FHT) w Wiel­kiej Bry­ta­nii, North Caro­lina Refle­xo­logy Asso­cia­tion NCBTMB/ ARCB w USA, Duńskie Stowarzyszenie Refleksologów (DDZ) oraz Irish Refle­xo­lo­gi­sts’ Insti­tute (IRI) w Irlan­dii.

Szukasz odpowiedniego kursu refleksologii twarzy – przeczytaj!

Różne szkoły oferują kursy refleksologii twarzy. Dokonując wyboru proszę zwrócić uwagę co i kto stoi za nauczaną metodą. Największe szkoły na świecie bazują na dokonaniach Lone Sorensen (38 lat doświadczenia; oryginalna procedura oparta na wyszukiwaniu złogów podskórnych i daleko posuniętej indywidualizacji terapii) oraz prof. Bui Quoc Chau z Wietnamu (praca narzędziami na punktach i strefach odruchowych – metoda cybernetyczna, zwana tez Dien Chan, opracowanie i opisanie w latach 1980-86 mapy 564 punktów neurologicznych na twarzy). Obie wielkie postaci światowej refleksologii twarzy dbają o jakość swoich metod i doceniając swoje wybitne osiągnięcia chętnie ze sobą współpracują. Obie dopuszczają do nauczania tylko wybranych i sprawdzonych instruktorów.

Niestety, są też osoby, które nie będąc autoryzowanymi instruktorami kopiują wyżej wymienione metody, bądź nawiązują do nich w dowolny sposób. Proszę pamiętać, że licencjonowani instruktorzy są stale nadzorowani przez autorów i korzystają z oryginalnych materiałów. To wymaga ciągłych szkoleń, warsztatów, aktualizacji nauczanych treści. Innych instruktorów nikt nie weryfikuje. Za to oferują oni niskie ceny i chwytliwe nazwy „międzynarodowych” szkół. Zawsze należy pytać o uprawnienia do prowadzenia szkoleń. Dobrze jest sprawdzić czy prezentowana metoda jest skuteczna i została uznana przez czołowe stowarzyszenia refleksologów na świecie (a co za tym idzie oferuje międzynarodowe certyfikaty). Od kilku lat instruktorem refleksologii twarzy SorensensistemM może być wyłącznie terapeuta zaawansowanej Terapii Temprana. Wynika to stąd, że wiedza i doświadczenie terapeutów Temprany są nieporównywalnie większe do umiejętności osób, które ukończyły tylko kursy refleksologii twarzy czy stóp. Robert Przybyś jest jedynym w Polsce licencjonowanym instruktorem kursów refleksologii twarzy metodą Lone Sorensen.

Refleksologia twarzy SorensensistemTM jest skuteczną metodą terapeutyczną stosowaną samodzielnie, bądź też jako technika uzupełniająca techniki wykorzystywane przez refleksologów stóp, akupunkturzystów, aromaterapeutów, lekarzy, fizjoterapeutów, położne, pielęgniarki, naturoterapeutów, masażystów, kosmetologów etc.

Kurs obejmuje pięć części /80 godzin lekcyjnych/, Wiedzę i umiejętności zdobyte podczas kursu potwierdza dyplom uprawniający do wykonywania refleksologii twarzy SorensensistemTM.

Moduł I:

Dzień pierwszy: historia metody Lone Sorensen, wprowadzenie do dalekowschodnich i południowoamerykańskich tradycji leczniczych; złogi podskórne – wyszukiwanie i klasyfikacja; trzy pierwsze kroki zabiegu terapii neuro-odruchowej twarzy;

Dzień drugi: cztery kolejne kroki zabiegu (mapy 4.-7.); XII par nerwów czaszkowych; pierwsza z technik dodatkowych – Indywidualny Plan Terapii (praca na akupunktach); reakcje po zabiegu; przeciwwskazania; praktyka.

Moduł II: 

Dzień pierwszy: meridianologia – wprowadzenie do wiedzy o chińskich kanałach energetycznych oraz systemie pięciu elementów i ich roli w zachowaniu zdrowia w ujęciu Lone Sorensen;

Dzień drugi: kolejne techniki dodatkowe; oddziaływanie na układ hormonalny poprzez równoważenie splotowe; najważniejsze ośrodki w korze mózgowej – punkty i linie kranialne (wyszukiwanie i sposoby oddziaływania terapeutycznego); praktyka.

Moduł III:

Dzień pierwszy: egzamin pisemny (zaliczenie materiału z modułów 1.-2.) oraz egzamin praktyczny (7 podstawowych kroków zabiegu); rozszerzenie wiedzy o oddziaływaniu na korę mózgową (m.in. ośrodki mowy), układ limbiczny etc., wprowadzenie do metody cybernetycznej – 564 punkty neurologiczne: umiejscowienie, funkcje i zastosowanie podczas zabiegu.

Dzień drugi: metoda cybernetyczna – zastosowanie w praktyce; stymulacja mięśni twarzy; koordynacja technik oraz ćwiczenie połączeń mózg–ciało.

Moduł IV:

Dzień pierwszy: podstawy metody doktora Yamamoto (zastosowanie przeciwbólowe, przeciwzapalne; oddziaływanie na zmysły wzroku i słuchu); linie jelitowe jako metoda oddziaływania na układ hormonalny. Praktyka.

Dzień drugi: układanie procedur terapeutycznych; praktyka

W przerwie pomiędzy modułem 4. a 5. kursanci przygotowują pracę pisemną w oparciu o dwie terapie (10-12 zabiegów).

Moduł V: 

Dzień pierwszy: egzamin pisemny (kilkanaście przypadków – układanie planów terapii); egzamin praktyczny: zaliczenie siedmiu technik dodatkowych; autoterapia, procedury okołoporodowe;

Dzień drugi: rozwinięcie metody doktora Yamamoto w ujęciu Lone Sorensen; specjalna procedura w terapii chorób nowotworowych; terapie przeciwbólowe; praktyka.

Egzamin składa się z trzech części:

 1. Na początku trzeciego modułu: TEORIA: egzamin pisemny, PRAKTYKA: zaliczenie 7 kroków zabiegu podstawowego;
 2. W przerwie pomiędzy modułem IV, a V kursant przygotowuje pracę pisemną – opis terapii dwóch osób; po co najmniej 10 zabiegów w obu przypadkach, z uzasadnieniem wyboru technik dodatkowych;
 3. Na zakończenie kursu: egzamin pisemny, który polega na ułożeniu indywidualnej terapii kilkunastu osób (opis przypadków podaje instruktor), PRAKTYKA: zaliczenie 7 technik dodatkowych;

Opinie uczestników:

FILM: www.youtube.com/watch?v=LKlfusJ4HL0

FILM: www.youtube.com/watch?v=XB_9h09VdqA

FILM: www.youtube.com/watch?v=b-O3TQPE-68

 

EDYCJA:  WIOSNA/ LATO 2017                                          Instruktor: Robert Przybyś                       

Kurs refleksologii twarzy (terapia neuro-odruchowa twarzy) odbywa się w następujących terminach:

 • Moduł I  7-8 marca 2017 (godz. 10-17)
 • Moduł II  9-10 marca 2017 (godz. 10-17)
 • Moduł III 24-25 kwietnia 2017 (godz. 10-17)
 • Moduł IV 26-27 kwietnia  2017 (godz. 10-17)
 • Moduł V 20-21 czerwca 2017 (godz. 10-17)

Cena za kurs:

Pojedynczy moduł: 2160 zł (w tym VAT 23%); Zgłoszeniem udziału w kursie jest mail na adres robert.przybys@gmail.com zawierający potwierdzenie przelewu pełnej opłaty za dany moduł szkolenia (dane do przelewów poniżej). W mailu proszę podać datę wybranego kursu. Grupy mają ograniczoną liczbę miejsc, więc decyduje kolejność wpłat. Rekrutacja kończy się 15 dni przed szkoleniem. Brak terminowej wpłaty oznacza rezygnację z udziału w kursie. W takiej sytuacji można kontynuować szkolenie z następną grupą. Szkolenia odbywają się w godz. 10.00-17.00 z przerwą na lunch /niewliczony w koszt kursu/.

Miejsce szkoleń: ul. Wilcza 22a lok. 1, Warszawa

Absolwenci płacą tylko 50% ceny za powtarzany moduł.

EDYCJA:  2018r                                        Instruktor: Robert Przybyś                       
 • Moduł I  2-3 czerwca 2018 (godz. 10-17)
 • Moduł II  4-5 czerwca 2018 (godz. 10-17)
 • Terminy modułów III-IV-V zostaną ustalone w czerwcu 2018 r.

Ceny, formy zapisów i płatności zostaną podane w 2018 r.

Dane do przelewów:

rachunek do wpłat w złotych (PLN):Płatności za kursy /z dopiskiem nazwy kursu/ prosimy dokonywać na rachunek mbank, nr BIC: BREXPLPWMBK

51 1140 2004 0000 3202 4771 2612,

nr IBAN PL51 1140 2004 0000 3202 4771 2612

Właściciel rachunku: Międzynarodowy Instytut Lone Sorensen Robert Przybyś

adres siedziby właściciela rachunku: ul. Komisji Edukacji Narodowej 97 lok. 98, 02-777 Warszawa

© Zawartość strony www.temprana.pl jest chroniona prawem autorskim.
Wykorzystywanie fragmentów tekstu oraz grafiki bez zgody autora oraz podania źródła jest bezprawne.