english version

Sorensensistem TM

Sorensensistem™

Tera­pie soren­sen­si­stemTM są uznane i zare­je­stro­wane w Kata­loń­skim Mini­ster­stwie Zdro­wia. Są także uznane przez mię­dzy­na­ro­dowe stowa­rzy­sze­nia reflek­so­lo­gów: Asso­cia­tion of Refle­xo­lo­gi­sts (AoR) i Fede­ra­tion for Holi­stic The­ra­pi­sts (FHT) w Wiel­kiej Bry­ta­nii, North Caro­lina Refle­xo­logy Asso­cia­tion NCBTMB/ ARCB w USA, Duńskie Stowarzyszenie Refleksologów (DDZ) oraz Irish Refle­xo­lo­gi­sts’ Insti­tute (IRI) w Irlan­dii.

Instruktorzy SorensensistemTM w Polsce (2017 r.) :

Lone Sorensen: japoński lifting twarzy (moduł 2), cosmofacial, terapia schorzeń oczu, terapia niepłodności

Robert Włodzimierz Przybyś: terapia neuro-odruchowa twarzy, rąk i stóp (Praxis Vertebralis), Terapia Temprana;

Jarosław Sawa: drenaż limfatyczny twarzy, japoński lifting twarzy (moduł 1); tybetańska refleksologia karku i głowy (moduł 1).

Nikt poza Lone Sorensen oraz jej instruktorami nie ma prawa prowadzić w Polsce szkoleń zawodowych z zakresu SorensensistemTM. Publikowanie i wykorzystywanie materiałów szkoleniowych SorensensistemTM niezgodnie z przeznaczeniem skutkuje krokami prawnymi.

Lista polskich terapeutów wykonujących procedury Temprany zgodnie z oyginalnym programem i zasadami Sorensensistem

Refleksologia twarzy to podstawa

Sorensensistem™ to zestaw terapii neuro-odruchowych opracowanych przez Dunkę Lone Sorensen. Podstawowymi technikami całej metody są refleksologia twarzy i refeksologia stóp TCM. To na refleksologii twarzy duńska terapeutka oparła zaawansowaną Terapię Temprana. Z niektórych jej elementów powstały również terapie upiększające (japoński lifting oraz  cosmofacial). Refleksologia twarzy opiera się na wiedzy z zakresu neurofizjologii, tradycyjnej medycyny dalekowschodniej oraz masażu Indian z Argentyny. Podstawą światowej popularności terapii Lone Sorensen kluczowe jest 36-letnie doświadczenie terapeutyczne duńskiej refleksolog. W ciężkich schorzeniach neurologicznych klasyczna refleksologia stóp  okazywała się bezsilna. Terapia neuro-odruchowa twarzy ze względu na bliskość  mózgu stała się w tych przypadkach narzędziem niezastąpionym.

Bez wyszukiwania złogów podskórnych nie ma skutecznej terapii…

To na kursach refleksologii twarzy studenci przez kilka miesięcy uczą się rozpoznawać i oceniać złogi podskórne, które wyznaczają kierunek terapii. Tylko dzięki temu mogą właściwie układać plan terapii, a później na tej “bazie” uczyć się kolejnych technik i kontynuować edukację na szkoleniach specjalistycznych. Z nauką terapii neuro-oruchowej twarzy jest podobnie jak z nauką gry na instrumencie muzycznym. Wymaga ona czasu. Tego procesu nie można przyspieszyć. Kurs trwa ok. 6 miesięcy. Skracanie tego czasu byłoby ryzykowne, bowiem szkolenie to nie tylko teoria, ale również praktyka. Osoby, które decydują się na rozpoczęcie nauki od krótkich szkoleń specjalistycznych muszą sobie zdawać sprawę, że nie będą dysponowały ani podstawową wiedzą o tworzeniu terapii, ani praktycznymi umiejętnościami np. wyszukiwania i oceny złogów podskórnych.

O renomie metody L. Sorensen zdecydowały spektakularne sukcesy terapeutyczne w uszkodzeniach mózgu, chorobach oczu, zaburzeniach hormonalnych, niepłodności. Sama Sorensen szacuje, że do tej pory wykonała 150 tys. zabiegów terapeutycznych. Wyszkoliła prawie 10 tysięcy terapeutów (Dania, Szwecja, Norwegia, Finlandia, Holandia, Wielka Brytania, Japonia, Meksyk, Argentyna, Hiszpania, Polska, Czechy, Nowa Zelandia, USA, Kanada, Irlandia, Włochy, Brazylia, Australia, Zjednoczone Emiraty Arabskie). L. Sorensen przeszkoliła kilkudziesiąt osób w zakresie Terapii Temprana, zaawansowanej formie rehabilitacji schorzeń neurologicznych. Temprana została zastosowana m.in. w duńskim ośrodku “Kurhuset Filadelfia”, prowadzącym terapię osób z uszkodzeniami mózgu. Duńska refleksolog nie poprzestaje na dotychczasowych osiągnięciach. Wciąż opracowuje nowe techniki pracy na twarzy i stopach.

Metoda pod ochroną

Lone Sorensen dba o jakość swojej metody. W kilkudziesięciu państwach jest ona chroniona patentem. Ochrona dotyczy nie tylko logo (mapa Indian z Andów) i wszystkich materiałów szkoleniowych. To również ochrona samej metody. Jeśli ktokolwiek bez odpowiedniej licencji nauczałby: postępowania przyczynowego, czyli wyszukiwania największego złogu na mapie Indian z Andów (klasyfikacja złogów 1-5),  klasyfikacji stref odruchowych według kolorystycznego oznaczenia Lone Sorensen, procedury zabiegu składającej się ze ściśle określonych 7 kroków podstawowych oraz odpowiednio przystosowanych technik dodatkowych, oznaczałoby to bezprawne kopiowanie metody SorensensistemTM.  W interesie wszystkich terapeutów Sorensensistem i ich pacjentów prosimy o zgłaszanie każdego takiego przypadku.

Wymagania wobec instruktorów

Prowadzenie kursów zawodowych Lone Sorensen powierza wybranym przez siebie instruktorom, zobowiązanym do wiernego przekazywania wiedzy.  Wymaga to nieustannego zbierania doświadczeń terapeutycznych, kontaktu z autorką metody (znajomości języków obcych), uczestniczenia w warsztatach dokształcających. Niektórzy jeżdżą z L. Sorensen po świecie jako asystenci wspierający ją w prowadzeniu kursów. To najlepszy sposób podpatrywania techniki pracy autorki SorensensistemTM. Zdarza się, że w przypadku niskiej jakości kursów L. Sorensen rezygnuje ze współpracy z instruktorem. Praca terapeutów to odpowiedzialność i wysokie wymagania etyczne. Pomagamy chorym, często niepełnosprawnym dzieciom. Tu nie ma miejsca na improwizację i błędy.

Obecnie warunkiem, by zostać instruktorem refleksologii twarzy jest ukończenie zaawansowanego kursu Terapii Temprana (roczny kurs, 200 godz. zajęć; w USA oszacowano zawartość kursu zawodowego Temprany na 700 godz. zajęć uniwersyteckich). Temprana jest naturalną ścieżką rozwoju terapeuty. Bez niej instruktor pozostawałby na poziomie kursu podstawowego, czyli tak naprawdę na poziomie, na jakim są studenci po półrocznej nauce.

Polska: szybki rozwój

SorensensistemTM istnieje w Polsce od 2005 roku, gdy refleksologię twarzy sprowadziła do Warszawy Beata Sekuła.

Robert W. Przybyś ukończył pierwsze kursy SorensensistemTM w 2007 r. w Warszawie. Od 2008 r. wyjeżdżał na liczne kursy do Kopenhagi i Barcelony, gdzie bezpośrednio od Lone Sorensen uczył się oryginalnej metody i mógł skorygować błędy i nieścisłości. Krokiem milowym w rozwoju metody w Polsce było sprowadzenie zaawansowanej, rehabilitacyjnej Terapii Temprana (Robert W. Przybyś, 2009 r.).  W latach 2011 i 2012 Lone Sorensen poprowadziła w Warszawie kursy refleksologii twarzy (moduły 1-5). Autorka metody starała się w ten sposób podnieść jakość tych szkoleń w Polsce. Od jesieni 2012 r. jedynym instruktorem uprawnionym do nauczania w Polsce refleksologii twarzy jest Robert W. Przybyś. Rozwija się Terapia Temprana. Lone Sorensen wciąż poszerza wachlarz propozycji szkoleń.

Od kilku lat Robert W. Przybyś jest jednym z najbliższych asystentów L. Sorensen i zdobył unikalne doświadczenie poprzez wspieranie jej projektów szkoleniowych i terapeutycznych w Europie i Azji. Jest jedynym spośród wszystkich instruktorów SorensensistemTM uprawnionym przez L. Sorensen do prowadzenia kursów Temprany dla terapeutów. Posiada uprawnienia do prowadzenia szkoleń w ponad 20 krajach.

W Polsce działa obecnie 2 licencjonowanych instruktorów (Robert W. Przybyś – refeksologia twarzy, rąk, neurorefleksologia stóp, Terapia Temprana; Jarosław Sawa – tybetańska refleksologia karku i głowy, lifting japoński, drenaż limfatyczny). Podobnie jak instruktorzy z innych krajów wymienione osoby sprostały trudnym wymaganiom i podlegają stałej weryfikacji w procesie nauczania metody Lone Sorensen. Międzynarodowy Instytut Lone Sorensen w Warszawie naucza oryginalnej refleksologii  twarzy SorensensistemTM bez błędów i przeinaczeń.

Dyplomy tylko z Barcelony

Wszyscy absolwenci Międzynarodowego Instytutu Lone Sorensen otrzymują takie same dyplomy zawodowe, jak ich koledzy i koleżanki w wielu innych krajach. Żaden instruktor SorensensistemTM nie wystawia własnych certyfikatów. Na dyplomie wydawanym wyłącznie przez Instituto de Reflexologia Facial/Podal International (IRFI) w Barcelonie znajdują się podpisy samej Lone Sorensen oraz licencjonowanego instruktora. Absolwenci kursów pozostają w stałym kontakcie z Instytutem w Barcelonie, otrzymują e-maile z informacjami m.in. o spotkaniach z L. Sorensen oraz kursach dodatkowych, które umożliwiają rozwój zawodowy. Jeśli jesteś absolwentem kursów SorensensistemTM, a nie otrzymujesz wiadomości z Instytutu w Barcelonie, prosimy o pilne uaktualnienie kontaktu.

Międzynarodowa pozycja szkoły

Osoby zainteresowane refleksologią twarzy, potencjalni pacjenci bądź terapeuci, niejednokrotnie przy wyborze zabiegów czy szkoleń kierują się niską ceną. Proszę, dla własnego dobra, sprawdzać kto naucza danej metody. Czy stoi za nim wiarygodna metoda, rzetelna wiedza, solidność tak w przeszłości jak i obecnie czy też raczej sprawny marketing. Internet, podobnie jak papier, jest cierpliwy i wiele zniesie. Szczególnie łatwo używa się słowa “międzynarodowy” w nazwie. Jeśli Lone Sorensen w ciągu roku odbywa 40-50 podróży, to dzięki Facebookowi można na bieżąco śledzić czy aktualnie prowadzi kurs w Seattle, Maskacie czy może w Tokio. Robert W. Przybyś również zamieszcza informacje o wszystkich wyjazdach szkoleniowych. Dostępna jest dokumentacja filmowa bądź fotograficzna kursów oraz niektórych sukcesów terapeutycznych. Wystarczy zerknąć na Facebook, by zauważyć jak wielką popularnością cieszą się kursy SorensensistemTM na całym świecie.

Wybierając szkołę refleksologii twarzy proszę ustalić co w danym przypadku oznacza “międzynarodowość”, jaka faktycznie metoda jest wykładana oraz co znajdzie się na dyplomie i kto go podpisze. Prędzej czy później okaże się, że ma to kolosalne znaczenie w Państwa karierze zawodowej.

Oferta szkoleń

Tajemnicą sukcesu terapii neuro-odruchowej Sorensensistem jest program kształcenia terapeutów przygotowany przez Instituto de Reflexologia Podal/Facial International. Instruktorzy są zobowiązani do zapoznania wszystkich studentów z historią refleksologii twarzy, od końca  lat 70. po dzień dzisiejszy. Przekazują również obszerne informacje o innych technikach SorensensisemTM (na stopach i na rękach podobnie jak na twarzy terapeuci wyszukują złogi podskórne). Uczestnicy kursów terapii neuro-odruchowej twarzy Lone Sorensen (moduły I-V) kształcą się w małych grupach. Uczniowie otrzymują wysokiej jakości materiały szkoleniowe, opracowane przez L.Sorensen. Wszystkie mapy są kolorowe, bardzo czytelne i precyzyjne. Każdy ruch palców jest kontrolowany przez instruktora – studenci godzinami są instruowani jak wyszukiwać złogi podskórne czy wyznaczać linie i punkty kranialne. Kurs obejmuje pięć modułów i trwa ok. 6 miesięcy.

Oferta kursów L. Sorensen jest imponująca. Poza refleksologią twarzy (terapią neuro-odruchową twarzy) oraz klasyczną refleksologią stóp TCM, które są technikmi podstawowymi, od których najlepiej jest rozpoczynać naukę metody SorensensistemTM, do ważnych technik należą:terapie neuro-odruchowe rąk i stóp (Praxis Vertebralis), tybetańska refleksologia karku i głowy w ujęciu Lone Sorensen.

Absolwenci kursów podstawowych mogą pogłębiać wiedzę i umiejętności na kursach specjalistycznych, takich jak: terapia niepłodności i zaburzeń hormonalnych, refleksologia w udarach mózgu, terapia schorzeń oczu, cosmofacial (I, II), japoński lifting twarzyterapia kontroli wagi (CosmoBody), drenaż limfatyczny twarzy, Arabic Boost treatment. Rozbudowaną terapię w przypadku udarów, niepłodności bądź schorzeń oczu wykonuje się po podstawowym zabiegu refleksologii twarzy. Bez gruntownej wiedzy z zakresu refleksologii twarzy wykonanie takich zabiegów nie jest możliwe. Krótkie kursy z zakresu terapii estetycznych nie dają żadnych podstaw teoretycznych ani praktycznych do prowadzenia terapii innych niż upiększające.

Wyjątkowe miejsce wśród nauczanych przez Lone Sorensen metod zajmuje Terapia Temprana (’terapia wczesna’), koncentrująca się na schorzeniach neurologicznych i genetycznych. Warunkiem przystąpienia do tych szkoleń jest wcześniejsze ukończenie kursu refleksologii twarzy (moduły 1-5). Zaawansowany kurs terapeutów Temprany trwa rok i obejmuje ok. 200 godzin szkoleń z zakresu zaawansowanych technik pracy na twarzy, stopach, rękach, gimnastyki mózgu, terapii mięśniowej, suplementacji etc. Uczestnicy szkoleń piszą pracę dyplomową.

Co roku, w kwietniu, L. Sorensen organizuje dla refleksologów ‘tydzień treningowy’ na Costa Brava (Hiszpania). Podczas warsztatów prezentowane są najnowsze techniki z zakresu terapii neuro-odruchowej.

Terapeuci zarejestrowani w stowarzyszeniu Global Reflexology Network Face – Foot – Hand

Zawartość strony www.temprana.pl jest chroniona prawem autorskim. Wykorzystywanie fragmentów tekstu oraz grafiki bez zgody autora oraz podania źródła jest bezprawne.

© Zawartość strony www.temprana.pl jest chroniona prawem autorskim.
Wykorzystywanie fragmentów tekstu oraz grafiki bez zgody autora oraz podania źródła jest bezprawne.