english version

Temprana: kursy dla rodziców

Indywidualne kursy

Terapia Temprana zakłada długofalowe działanie o charakterze rehabilitacyjnym w przypadku zaburzeń neurologicznych lub genetycznych. Osoby mieszkające w Warszawie lub okolicach mogą korzystać z zabiegów prowadzonych przez terapeutę w gabinecie. W niektórych przypadkach korzystne jest, by zabiegi były wykonywane częściej, nawet codziennie. Sesję 1-1,5 godz. można wykonać w całości bądź podzielić na mniejsze fragmenty. W takich przypadkach oraz w sytuacji, gdy rodzina mieszka w dużej odległości od Warszawy, najlepiej, by terapię prowadzili rodzice bądź inny opiekun.

Dotychczas najpopularniejszą formą szkoleń w zakresie Terapii Temprana są kursy indywidualne: podczas 1-3 dniowego kursu terapeuta szkoli tylko jedną rodzinę. Wymiar czasowy szkolenia zależy od jednostki chorobowej.

Przed kursem terapeuta przeprowadza konsultacje z udziałem chorego i jego bliskich, podczas których zbiera informacje o przebiegu choroby oraz wykonuje diagnostyczne zabiegi terapii neuro-odruchowej twarzy i stóp. Terapeuta szuka, w których strefach odruchowych występują zmiany wskazujące na przyczyny schorzeń.

Zebrany wywiad i pierwszy zabieg diagnostyczny są podstawą do opracowania indywidualnego planu terapii. Z takim przygotowaniem przystępujemy do szkolenia. Zachęcamy do udziału w kursie kilku osób z rodziny chorego. W czasie szkolenia każdy uczestnik otrzymuje komplet przejrzystych materiałów i ćwiczy każdą sekwencję aż do jej opanowania.

Przez cały okres terapii bliscy utrzymują regularny – telefoniczny i mailowy – kontakt z terapeutą, informując go o bieżącym stanie chorego. Dla oceny postępów terapii oraz wprowadzania korekt w jej programie niezbędne są konsultacje z udziałem chorego i opiekunów. W pierwszym roku terapii  odbywają się raz na 3 miesiące, później co 6 miesięcy. Każde spotkanie trwa 3 godziny.

Nie ma przeciwwskazań, by Tempranę łączyć z innymi formami terapii.

Ceny indywidualnych kursów Terapii Temprana (ustalone przez IRFI de Lone Sorensen) zaczynają się od równowartości 1200 Euro za szkolenie jednodniowe (godz. 10.00-18.00 z godzinną przerwą na lunch). Dla rodzin osób z uszkodzeniami mózgu lub zaburzeniami genetycznymi rekomendowane są dłuższe szkolenia. W razie pytań czy wątpliwości, prosimy o kontakt, by dobrać odpowiednią formę kursu.

Cena konsultacji zaplanowanych w trakcie terapii (3 godz.): równowartość 385 Euro. Konsultacje obejmują zmiany procedur oraz w razie potrzeby dodatkowe szkolenia.

Stały kontakt z terapeutą m.in. bieżące porady dotyczące techniki pracy i reagowanie na sytuacje nieprzewidziane: bezpłatne.

Kursy grupowe

Jako nowość proponujemy grupowe kursy Terapii Temprana. Począwszy od 2018 r. Robert W. Przybyś rozpoczyna cykl grupowych szkoleń dla rodzin osób chorych. Trwają one dwa dni (godz. 10.00-18.00 z godzinną przerwą na lunch). Termin najbliższego kursu Temprany dla rodzin (nauczyciel: Robert W. Przybyś; godz. 10.00-18.00 z przerwą na lunch): 9-10 listopada 2018 r. Istnieje możliwość zorganizowania dodatkowych terminów, gdy udział zadeklarują co najmniej dwie osoby.

Cena udziału jednej osoby w grupowym kursie Terapii Temprana: równowartość 1060 Euro. Podobnie jak w szkoleniach indywidualnych niezbędne są konsultacje co kilka miesięcy.

Więcej informacji: robert.przybys@gmail.com, tel. 602 777 575. W związku z ewentualnie przekazywanymi przez Panią/Pana danymi osobowymi informujemy, że Robert Przybyś prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Międzynarodowy Instytut Lone Sorensen Robert Przybyś jako administrator danych przetwarza Państwa dane osobowe zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (tzw. RODO) oraz zgodnie z zasadami, z którymi mogą się Państwo zapoznać na stronie http://temprana.pl/contact.

Kursy grupowe prowadzi Robert W. Przybyś, pierwszy polski terapeuta Temprany (od 2009 r.). R.W. Przybyś zdobył bogate doświadczenie w pracy z rodzicami i dziećmi z rzadkimi zaburzeniami neurologicznymi i genetycznymi wspierając Lone Sorensen w Omanie (2011-2017).  W oparciu o setki przeprowadzonych terapii stosuje najnowsze procedury, tak by osiągać jak najszybsze efekty. Patrz: wybrane filmy dokumentujące efekty terapii.

FILMY

(o efektach Terapii Temprana prowadzonej przez Roberta W. Przybysia wypowiadają się chorzy bądź ich rodziny)

Film: Terapia Temprana w Dzień Dobry TVN  – Ernest (udar niedokrwienny, porażenie połowicze)

Film: Terapia Temprana – Christopher (mózgowe porażenie dziecięce)

Film: Terapia Temprana – Maciek (choroba genetyczna)

Film: Terapia Temprana – Paulinka część 1. (zaburzenia neurologiczne)

Film: Terapia Temprana – Paulinka część 2. (zaburzenia neurologiczne)

Film: Terapia Temprana – Kostek (śpiączka typu B)

Film: Terapia Temprana – Wojtek (mózgowe porażenie dziecięce)

Film: Terapia Temprana – Ziemowit odc. 1 (porażenie czterokończynowe, epilepsja)

Film: Terapia Temprana – Ziemowit odc. 2 (epilepsja, porażenie czterokończynowe)

Film: Terapia Temprana – Maciej Zientarski część 1.

Film: Terapia Temprana – Maciej Zientarski część 2.

Film: Terapia Temprana – jaskra

Film: Terapia Temprana – nagła poprawa słuchu

Film: Terapia Temprana w chorobie kręgosłupa

Film: Terapia Temprana w zaburzeniach czucia w stopie

© Zawartość strony www.temprana.pl jest chroniona prawem autorskim.
Wykorzystywanie fragmentów tekstu oraz grafiki bez zgody autora oraz podania źródła jest bezprawne.