english version

Temprana: kursy dla rodziców

Indywidualne kursy

Terapia Temprana zakłada długofalowe działanie o charakterze rehabilitacyjnym w przypadku zaburzeń neurologicznych lub genetycznych. Osoby mieszkające w Warszawie lub okolicach mogą korzystać z zabiegów prowadzonych przez terapeutę w gabinecie. W niektórych przypadkach korzystne jest, by zabiegi były wykonywane częściej, nawet codziennie. Sesję 1-1,5 godz. można wykonać w całości bądź podzielić na mniejsze fragmenty. W takich przypadkach oraz w sytuacji, gdy rodzina mieszka w dużej odległości od Warszawy, najlepiej, by terapię prowadzili rodzice bądź inny opiekun.

Dotychczas najpopularniejszą formą szkoleń w zakresie Terapii Temprana są kursy indywidualne: podczas 1-3 dniowego kursu terapeuta szkoli tylko jedną rodzinę. Wymiar czasowy szkolenia zależy od jednostki chorobowej.

Przed kursem terapeuta przeprowadza konsultacje z udziałem chorego i jego bliskich, podczas których zbiera informacje o przebiegu choroby oraz wykonuje diagnostyczne zabiegi terapii neuro-odruchowej twarzy i stóp. Terapeuta szuka, w których strefach odruchowych występują zmiany wskazujące na przyczyny schorzeń.

Zebrany wywiad i pierwszy zabieg diagnostyczny są podstawą do opracowania indywidualnego planu terapii. Z takim przygotowaniem przystępujemy do szkolenia. Zachęcamy do udziału w kursie kilku osób z rodziny chorego. W czasie szkolenia każdy uczestnik otrzymuje komplet przejrzystych materiałów i ćwiczy każdą sekwencję aż do jej opanowania.

Przez cały okres terapii bliscy utrzymują regularny – telefoniczny i mailowy – kontakt z terapeutą, informując go o bieżącym stanie chorego. Dla oceny postępów terapii oraz wprowadzania korekt w jej programie niezbędne są konsultacje z udziałem chorego i opiekunów. W pierwszym roku terapii  odbywają się raz na 3 miesiące, później co 6 miesięcy. Każde spotkanie trwa 3 godziny.

Nie ma przeciwwskazań, by Tempranę łączyć z innymi formami terapii.

Cena indywidualnego szkolenia Terapii Temprana (ustalona przez IRFI de Lone Sorensen) wynosi od 1200 Euro za jednodniowe szkolenie rodziny do 5265 Euro za kurs trzydniowy. Cena konsultacji wstępnych (ok. 2 godz.): 280 Euro, a planowych konsultacji w trakcie terapii (3 godz.): 385 Euro. Stały kontakt z terapeutą m.in. bieżące porady dotyczące techniki pracy i reagowanie na sytuacje nieprzewidziane: bezpłatne.

Kursy grupowe

Jako nowość proponujemy grupowe kursy Terapii Temprana. Począwszy od 2018 r. Robert W. Przybyś rozpoczyna cykl grupowych szkoleń dla rodzin osób chorych. Trwają one dwa dni (godz. 10.00-18.00 z godzinną przerwą na lunch). W kursie biorą udział wyłącznie opiekunowie chorych, po jednej osobie z każdej rodziny. Nauka polega na pracy w parach. Podobnie jak w szkoleniach indywidualnych niezbędne są konsultacje.

Terminy zaplanowanych grupowych kursów Temprany dla rodzin (nauczyciel: Robert W. Przybyś; godz. 10.00-18.00 z przerwą na lunch):

29-30 września 2018

15-16 grudnia 2018

Istnije możliwość zorganizowania dodatkowych szkoleń, gdy udział zadeklaruja co najmniej dwie rodziny. Cena udziału jednej osoby w grupowym kursie Terapii Temprana: równowartość 1060 Euro. Więcej informacji: robert.przybys@gmail.com, tel. 602 777 575.

Kursy grupowe prowadzi Robert W. Przybyś, pierwszy polski terapeuta Temprany (od 2009 r.). R.W. Przybyś zdobył bogate doświadczenie w pracy z rodzicami i dziećmi z rzadkimi zaburzeniami neurologicznymi i genetycznymi wspierając Lone Sorensen w Omanie (2011-2017).  W oparciu o setki przeprowadzonych terapii stosuje najnowsze procedury, tak by osiągać jak najszybsze efekty. Patrz: wybrane filmy dokumentujące efekty terapii.

FILMY

(o efektach Terapii Temprana prowadzonej przez Roberta W. Przybysia wypowiadają się chorzy bądź ich rodziny)

Film: Terapia Temprana w Dzień Dobry TVN  – Ernest (udar niedokrwienny, porażenie połowicze)

Film: Terapia Temprana – Christopher (mózgowe porażenie dziecięce)

Film: Terapia Temprana – Maciek (choroba genetyczna)

Film: Terapia Temprana – Paulinka część 1. (zaburzenia neurologiczne)

Film: Terapia Temprana – Paulinka część 2. (zaburzenia neurologiczne)

Film: Terapia Temprana – Kostek (śpiączka typu B)

Film: Terapia Temprana – Wojtek (mózgowe porażenie dziecięce)

Film: Terapia Temprana – Ziemowit odc. 1 (porażenie czterokończynowe, epilepsja)

Film: Terapia Temprana – Ziemowit odc. 2 (epilepsja, porażenie czterokończynowe)

Film: Terapia Temprana – Maciej Zientarski część 1.

Film: Terapia Temprana – Maciej Zientarski część 2.

Film: Terapia Temprana – jaskra

Film: Terapia Temprana – nagła poprawa słuchu

Film: Terapia Temprana w chorobie kręgosłupa

Film: Terapia Temprana w zaburzeniach czucia w stopie

© Zawartość strony www.temprana.pl jest chroniona prawem autorskim.
Wykorzystywanie fragmentów tekstu oraz grafiki bez zgody autora oraz podania źródła jest bezprawne.