english version

Temprana: kursy dla rodziców

Grupowe kursy Terapii Temprana dla rodzin

W przypadku zaburzeń neurologicznych bądź genetycznych jeden, dwa zabiegi terapeutyczne w tygodniu to za mało. Temprana wymaga nawet codziennych zabiegów w wymiarze 1-3 godzin przez wiele miesięcy, a może i lat. Gdy rodzina mieszka w dużej odległości od terapeuty, praca gabinetowa nie może być nawet poważnie rozważana. W takich sytuacjach nikt nie zastąpi bliskich np. rodziców chorego dziecka.

Międzynarodowy Instytut Lone Sorensen oferuje różne formy kursów Terapii Temprana. Począwszy od marca 2018 r. Robert W. Przybyś rozpoczyna cykl grupowych kursów dla rodzin osób chorych. Trwają one dwa dni (godz. 10.00-18.00 z godzinną przerwą na lunch). Biorą w nich osoby reprezentujące kilka rodzin, po jednej osobie z każdej rodziny. W szkoleniu nie biorą udziału chorzy. Ucząc się uczestnicy kursu pracują na sobie. Podobnie jak w szkoleniach indywidualnych niezbędne są konsultacje, odbywające się co kilka miesięcy po kursie.

Jako pierwszy polski terapeuta Temprany (od 2009 r.) oraz główny asystent Lone Sorensen w jej projektach w Omanie (2011-2017), Robert W. Przybyś zdobył bogate doświadczenie w pracy z rodzicami dzieci cierpiących m.in. na rzadkie zaburzenia neurologiczne i genetyczne. W oparciu o setki przeprowadzonych terapii stosuje najnowsze procedury, tak by osiągać jak najszybsze efekty (Patrz: filmy dokumentujące efekty terapii poniżej).

Najbliższe grupowe kursy Temprany dla rodzin (nauczyciel: Robert W. Przybyś; godz. 10.00-18.00 z przerwą na lunch): 23-24 marca 2018, 19-20 maja 2018, 29-30 września 2018, 15-16 grudnia 2018. Cena udziału jednej osoby w grupowym kursie Terapii Temprana: 4400 zł. Więcej informacji: robert.przybys@gmail.com, tel. 602 777 575.

Indywidualne kursy Terapii Temprana dla rodzin

Najpopularniejszą formą Terapii Temprana są szkolenia indywidualne: podczas 1-3 dniowego kursu terapeuta szkoli tylko jedną rodzinę. Wymiar czasowy szkolenia zależy oczywiście od jednostki chorobowej. Im poważniejszy problem (np. uszkodzenie mózgu) tym bardziej wskazany jest pełny, trzydniowy kurs.

Wstępem do takiej terapii są konsultacje z udziałem chorego i jego bliskich, podczas których terapeuta zbiera informacje o przebiegu choroby oraz wykonuje zabiegi terapii neuro-odruchowej twarzy i stóp. Pozwalają one na postawienie diagnozy refleksologicznej. Terapeuta stwierdza, w których receptorach wystąpiły zmiany sygnalizujące przyczyny schorzeń. Należy bowiem pamiętać, że w metodzie Lone Sorensen stosuje się techniki, które oddziałują zarówno na przyczyny jak i symptomy chorób.

Po pierwszej wizycie przychodzi czas na opracowanie planu długotrwałej terapii. Jest ona wręcz „szyta na miarę”. Każdy przypadek traktowany jest bardzo indywidualnie.

Po opracowaniu planu terapii przychodzi czas na kurs dla rodziny. Zachęca się do udziału w kursach więcej niż jednej osoby. Mogą to być rodzice chorego dziecka, ale i dalsi krewni. Terapeuta wręcza każdemu uczestnikowi kursu komplet czytelnych materiałów. Składają się na nie ilustracje dotyczące zarówno postępowania przyczynowego jak i objawowego w terapii. Każdą sekwencję pokazaną przez terapeutę rodzice powtarzają aż do skutku. Po szkoleniu od razu przystępują do pracy.

Temprana to proces, a nie jednorazowe spotkanie z terapeutą. Przez cały okres terapii bliscy utrzymują regularny – telefoniczny i mailowy – kontakt z terapeutą, informując go o bieżącym stanie chorego. Niezbędne są konsultacje. W pierwszym roku terapii 3-godzinne spotkania odbywają się raz na 3 miesiące, później co 6 miesięcy. Pozwalają one ocenić postępy i wprowadzać niezbędne korekty w programie terapii.

Nie ma przeciwwskazań, by Tempranę łączyć z innymi formami terapii.

Ceny indywidualnych kursów Terapii Temprana wahają się od 1200 Euro/ 5000 zł za jednodniowe szkolenie rodziny po 5265 Euro/ 21600 zł za kurs trzydniowy. Cena konsultacji wstępnych (2-3 godz): 280 Euro/ 1170 zł, a zaplanowanych konsultacji po szkoleniu (do 3 godz.): 385 Euro/ 1600 zł. Stały kontakt z terapeutą m.in. bieżące porady dotyczące techniki pracy i reagowanie na sytuacje nieprzewidziane: bezpłatne.

Oczywiście dla osób z Warszawy i okolic możliwa jest również gabinetowa forma Temprany, gdy to terapeuta wykonuje zabiegi. Szczegóły dotyczące płatności: Cennik.

Zapraszamy do kontaktu z Międzynardowym Instytutem Lone Sorensen. Terapeuta udzieli dodatkowych informacji. Pomoże dobrać odpowiedni kurs do indywidualnych potrzeb chorego.

FILMY

(o efektach Terapii Temprana prowadzonej przez Roberta W. Przybysia wypowiadają się kursanci, chorzy bądź ich rodziny)

 

Film: Terapia Temprana w Dzień Dobry TVN  – Ernest (udar niedokrwienny, porażenie połowicze)

 

Film: Terapia Temprana – Christopher (mózgowe porażenie dziecięce)

 

Film: Terapia Temprana – Maciek (choroba genetyczna)

 

Film: Terapia Temprana – Paulinka część 1. (zaburzenia neurologiczne)

 

Film: Terapia Temprana – Paulinka część 2. (zaburzenia neurologiczne)

 

Film: Terapia Temprana – Kostek (śpiączka typu B)

 

Film: Terapia Temprana – Wojtek (mózgowe porażenie dziecięce)

 

Film: Terapia Temprana – Ziemowit odc. 1 (porażenie czterokończynowe, epilepsja)

Film: Terapia Temprana – Ziemowit odc. 2 (epilepsja, porażenie czterokończynowe)

 

Film: Terapia Temprana – Maciej Zientarski część 1.

 

Film: Terapia Temprana – Maciej Zientarski część 2.

 

Film: Terapia Temprana – jaskra

 

Film: Terapia Temprana – nagła poprawa słuchu

 

Film: Terapia Temprana w chorobie kręgosłupa

 

Film: Terapia Temprana w zaburzeniach czucia w stopie

© Zawartość strony www.temprana.pl jest chroniona prawem autorskim.
Wykorzystywanie fragmentów tekstu oraz grafiki bez zgody autora oraz podania źródła jest bezprawne.