Dla rodziców

Dla rodziców2018-12-20T12:20:05+00:00

Indywidualne kursy  

Terapia Temprana zakłada długofalowe działanie o charakterze rehabilitacyjnym w przypadku zaburzeń neurologicznych lub genetycznych. Osoby mieszkające w Warszawie lub okolicach mogą korzystać z zabiegów prowadzonych przez terapeutę w gabinecie. W niektórych przypadkach korzystne jest, by zabiegi były wykonywane częściej, nawet codziennie. Sesję ok. 1,5 godz. można wykonać w całości bądź podzielić na mniejsze fragmenty. W takich przypadkach oraz w sytuacji, gdy rodzina mieszka w dużej odległości od Warszawy, najlepiej, by terapię prowadzili rodzice bądź inny opiekun.

Dotychczas najpopularniejszą formą szkoleń w zakresie Terapii Temprana są kursy indywidualne: podczas 1-3 dniowego kursu terapeuta szkoli tylko jedną rodzinę. Wymiar czasowy szkolenia zależy od jednostki chorobowej.

Przed kursem terapeuta przeprowadza konsultacje z udziałem chorego i jego bliskich, podczas których zbiera informacje o przebiegu choroby oraz wykonuje diagnostyczne zabiegi terapii neuroodruchowej twarzy i stóp. Terapeuta szuka, w których strefach odruchowych występują zmiany wskazujące na przyczyny schorzeń.

Zebrany wywiad i pierwszy zabieg diagnostyczny są podstawą do opracowania indywidualnego planu terapii. Z takim przygotowaniem przystępujemy do szkolenia. Zachęcamy do udziału w kursie kilku osób z rodziny chorego. W czasie szkolenia każdy uczestnik otrzymuje komplet przejrzystych materiałów i ćwiczy każdą sekwencję aż do jej opanowania.

Przez cały okres terapii bliscy utrzymują regularny – telefoniczny i mailowy – kontakt z terapeutą, informując go o bieżącym stanie chorego. Dla oceny postępów terapii oraz wprowadzania korekt w jej programie niezbędne są konsultacje z udziałem chorego i opiekunów. W pierwszym roku terapii  odbywają się raz na 3 miesiące, później co 6 miesięcy. Każde spotkanie trwa 3 godziny.

Nie ma przeciwwskazań, by Tempranę łączyć z innymi formami terapii.

Ceny indywidualnych kursów Terapii Temprana (ustalone przez IRFI de Lone Sorensen) zaczynają się od równowartości 1200 Euro/5000 zł za całodniowe szkolenie. Dla rodzin osób z uszkodzeniami mózgu lub zaburzeniami genetycznymi rekomendowane są szkolenia trzydniowe (21-25 godz.). W razie pytań czy wątpliwości, prosimy o kontakt, by dobrać odpowiednią formę kursu.

Cena konsultacji zaplanowanych w trakcie terapii (3 godz.): równowartość 385 Euro/ 1500 zł. Konsultacje obejmują zmiany procedur oraz w razie potrzeby dodatkowe szkolenia.

Stały kontakt z terapeutą m.in. bieżące porady dotyczące techniki pracy i reagowanie na sytuacje nieprzewidziane: bezpłatne.

Kursy grupowe

Jako nowość proponuję grupowe kursy Terapii Temprana. Trwają one dwa dni (godz. 10.00-18.00 z godzinną przerwą na lunch; 14 godz.). Istnieje możliwość zorganizowania odpowiednich terminów, gdy udział zadeklarują co najmniej dwie osoby.

Cena udziału jednej osoby w grupowym kursie Terapii Temprana: równowartość 1060 Euro/ 4500 zł. Podobnie jak w szkoleniach indywidualnych niezbędne są konsultacje co kilka miesięcy.

FILMY

(o efektach prowadzonej przeze mnie Terapii Temprana wypowiadają się chorzy bądź ich rodziny)