Kursy Terapii Temprana 

Terapia Temprana zakłada długofalowe działanie o charakterze rehabilitacyjnym zwłaszcza w przypadku zaburzeń neurologicznych lub genetycznych. Osoby mieszkające w Warszawie lub okolicach mogą korzystać z zabiegów prowadzonych przeze mnie w gabinecie. W niektórych przypadkach korzystne jest, by zabiegi były wykonywane częściej, nawet codziennie. Sesję ok. 1,5 godz. można wykonać w całości bądź podzielić na mniejsze fragmenty. W takich przypadkach oraz w sytuacji, gdy rodzina mieszka w dużej odległości od Warszawy, najlepiej, by terapię prowadzili rodzice bądź inny opiekun.

Szkolenia w Terapii Temprana to kursy indywidualne, podczas których terapeuta szkoli tylko jedną rodzinę. Wymiar czasowy szkolenia, jeden, dwa lub trzy dni (do 24 godz.), zależy od jednostki chorobowej. W przypadku uszkodzeń mózgu lub zaburzeń genetycznych rekomendowane są najdłuższe kursy 3-dniowe.

Przed kursem terapeuta przeprowadza konsultacje z udziałem chorego i jego bliskich, podczas których zbiera informacje o przebiegu choroby oraz wykonuje analizę stref odruchowych na twarzy i stopach.

Zebrany wywiad i analiza wielkości oraz rozmieszczenia złogów podskórnych są podstawą do opracowania indywidualnego planu terapii. Z takim przygotowaniem przystępujemy do szkolenia. Zachęcam do udziału w kursie kilku osób z rodziny chorego. W czasie szkolenia każdy uczestnik otrzymuje komplet przejrzystych materiałów i ćwiczy każdą sekwencję aż do jej opanowania.

Przez cały okres terapii bliscy utrzymują regularny – telefoniczny i mailowy – kontakt z terapeutą, informując go o bieżącym stanie chorego. Dla oceny postępów terapii oraz wprowadzania korekt w jej programie niezbędne są konsultacje z udziałem chorego i opiekunów. W pierwszym roku terapii  odbywają się raz na 3 miesiące, później co 6 miesięcy.

W przypadku terapii chorych z uszkodzeniami mózgu lub zaburzeniami genetycznymi zaplanowane konsultacje trwają 3 godz. W pozostałych terapiach – 2 godziny. Takie spotkania obejmują nie tylko ocenę dotychczasowych efektów, ale również niezbędne dla skuteczności terapii zmiany procedur oraz w razie potrzeby dodatkowe szkolenia.

Nie ma żadnych przeciwwskazań, by Tempranę łączyć z innymi formami terapii.

FILMY

(o efektach prowadzonej przeze mnie Terapii Temprana wypowiadają się chorzy bądź ich rodziny)