Indywidualne kursy Terapii Temprana 

Terapia Temprana zakłada długofalowe działanie o charakterze rehabilitacyjnym w przypadku zaburzeń neurologicznych lub genetycznych. Osoby mieszkające w Warszawie lub okolicach mogą korzystać z zabiegów prowadzonych przeze mnie w gabinecie. W niektórych przypadkach korzystne jest, by zabiegi były wykonywane częściej, nawet codziennie. Sesję ok. 1,5 godz. można wykonać w całości bądź podzielić na mniejsze fragmenty. W takich przypadkach oraz w sytuacji, gdy rodzina mieszka w dużej odległości od Warszawy, najlepiej, by terapię prowadzili rodzice bądź inny opiekun.

Dotychczas najpopularniejszą formą szkoleń w zakresie Terapii Temprana są kursy indywidualne, podczas których terapeuta szkoli tylko jedną rodzinę. Wymiar czasowy szkolenia (1-3 dni) zależy od jednostki chorobowej.

Przed kursem terapeuta przeprowadza konsultacje z udziałem chorego i jego bliskich, podczas których zbiera informacje o przebiegu choroby oraz wykonuje analizę stref odruchowych na twarzy i stopach.

Zebrany wywiad i analiza wielkości oraz rozmieszczenia złogów podskórnych są podstawą do opracowania indywidualnego planu terapii. Z takim przygotowaniem przystępujemy do szkolenia. Zachęcam do udziału w kursie kilku osób z rodziny chorego. W czasie szkolenia każdy uczestnik otrzymuje komplet przejrzystych materiałów i ćwiczy każdą sekwencję aż do jej opanowania.

Przez cały okres terapii bliscy utrzymują regularny – telefoniczny i mailowy – kontakt z terapeutą, informując go o bieżącym stanie chorego. Dla oceny postępów terapii oraz wprowadzania korekt w jej programie niezbędne są konsultacje z udziałem chorego i opiekunów. W pierwszym roku terapii  odbywają się raz na 3 miesiące, później co 6 miesięcy. Każde spotkanie trwa 2,5-3 godziny.

Nie ma przeciwwskazań, by Tempranę łączyć z innymi formami terapii.

Ceny indywidualnych kursów Terapii Temprana zaczynają się od równowartości 1200 euro za 8-godzinny kurs. W razie pytań czy wątpliwości, proszę o kontakt, by dobrać odpowiednią formę kursu. Cena konsultacji zaplanowanych w trakcie terapii to równowartość 385 euro. Konsultacje obejmują zmiany procedur oraz w razie potrzeby dodatkowe szkolenia.

Kursy grupowe

Jako nowość proponuję grupowe kursy Terapii Temprana. Trwają one dwa dni (16 godzin). Istnieje możliwość zorganizowania odpowiednich terminów, gdy udział zadeklarują co najmniej dwie osoby (z dwóch różnych rodzin).

Cena udziału jednej osoby w grupowym kursie Terapii Temprana: równowartość 1060 Euro. Podobnie jak w szkoleniach indywidualnych niezbędne są konsultacje co kilka miesięcy.

FILMY

(o efektach prowadzonej przeze mnie Terapii Temprana wypowiadają się chorzy bądź ich rodziny)