Kursy Temprany

Terapia Temprana oznacza terapię wczesną (z jęz. hiszpańskiego). Im szybciej terapeuta i bliscy chorego zaczną intensywną pracę z chorym, tym lepiej. Temprana zakłada długofalowe działanie o charakterze rehabilitacyjnym, zwłaszcza w przypadku zaburzeń neurologicznych lub genetycznych. W niektórych sytuacjach wskazane jest wykonywanie regularnych zabiegów miesiącami, a czasem nawet latami. Pojedynczą sesję ok. 1,5 – 2 godz. (1 godz. w przypadku dzieci do lat 6) można wykonać w całości bądź podzielić na mniejsze fragmenty.

Szkolenia w Terapii Temprana to zazwyczaj kursy indywidualne, podczas których terapeuta szkoli tylko jedną rodzinę. Wymiar czasowy szkolenia, jeden, dwa lub trzy dni (do 24 godz.), zależy od jednostki chorobowej. W przypadku uszkodzeń mózgu lub zaburzeń genetycznych rekomendowane są najdłuższe kursy 3-dniowe.

Przed kursem terapeuta przeprowadza konsultacje z udziałem chorego i jego bliskich, podczas których zbiera informacje o przebiegu choroby oraz wykonuje analizę stref odruchowych na twarzy i stopach.

Zebrany wywiad i analiza wielkości oraz rozmieszczenia złogów podskórnych są podstawą do opracowania indywidualnego planu terapii. Każdy plan jest inny, ponieważ każda osoba ma inaczej rozłożone złogi i inne objawy.

Układając plany terapeutyczne jest z czego wybierać, bowiem na samej twarzy mamy kilkaset punktów neurologicznych. Inaczej stymuluje się każdy z 12 nerwów czaszkowych. Jeśli chodzi o precyzyjną pracę z ośrodkami w korze mózgowej mamy do dyspozycji dwa rodzaje „linii kranialnych”, a poza tym jeszcze kilkadziesiąt stref do stymulacji pól Brodmanna. Specjalne techniki dedykowane są pracy z epilepsją.

Na paluchu wyznaczonych zostało z dużą precyzją ponad 40 stref odruchowych powiązanych z ośrodkami w mózgu. Unikalna (zupełnie nieznana w innych metodach refleksologii stóp) jest technika pracy z kręgosłupem, Praxis Vertebralis, która umożliwia oddziaływanie nawet na pojedyncze nerwy rdzeniowe. Więcej informacji:

Film: Opinia kursantów o neurorefleksologii stóp oraz o szkoleniach.

Do wymienionych metod dochodzi ponad 360 punktów neurologicznych na rękach, a to tylko jedna z technik do zastosowania na dłoniach.

Doświadczony terapeuta Temprany w odróżnieniu od innych refleksologów, potrafi stworzyć wiele zróżnicowanych planów terapeutycznych w perspektywie miesięcy czy lat pracy z chorym. Poza tym ma wiedzę spoza reflksologii (w przebiegu terapii dołącza tzw. gimnastykę mózgu, kaligrafię,  pracę z traumami, „test drzewa”, pracę z meridianami na całym ciele etc.).

Z odpowiednio przygotowanymi, kolorowymi materiałami przystępujemy do szkolenia. Zachęcam do udziału w kursie kilku osób z rodziny chorego. W czasie szkolenia uczestnicy ćwiczą pod moim okiem każdą sekwencję aż do jej opanowania. W Tempranie do stymulacji punktów i stref odruchowych na twarzy, stopach i rękach używa się wyłącznie palców. Nie stosujemy igieł, ani innych przedmiotów. Od pierwszego dnia po kursie uczestnicy są w stanie samodzielnie wykonywać zabiegi Temprany.

Przez cały okres terapii bliscy utrzymują regularny – telefoniczny i mailowy – kontakt z terapeutą, informując go o bieżącym stanie chorego. Dla oceny postępów terapii oraz wprowadzania korekt w jej programie niezbędne są konsultacje z udziałem chorego i opiekunów. Każda terapia jest procesem. Strefy i punkty „zużywają się” i w pewnym momencie przestają działać. Trzeba je wymienić na inne. Zdarza się, że pewne dolegliwości ustępują. Czasem zmieniają się priorytety. Wszystko to powoduje, że w pierwszym roku terapii zaplanowane konsultacje odbywają się raz na 3 miesiące, później co 6 miesięcy.

W przypadku terapii chorych z uszkodzeniami mózgu lub zaburzeniami genetycznymi konsultacje trwają 3 godz. Takie spotkania obejmują nie tylko ocenę dotychczasowych efektów i zmiany procedur, ale również w razie potrzeby dodatkowe szkolenia.

Nie ma żadnych przeciwwskazań, by Tempranę łączyć z innymi formami terapii.