Nazywam się Robert Włodzimierz Przybyś. Zapraszam na terapię i szkolenia zawodowe. Jestem jedynym w Polsce nauczycielem refleksologii uprawnionym przez Lone Sorensen do nauczania następujących metod:

  • REFLEKSOLOGIA TWARZY (moduły 1-5)
  • NEUROREFLEKSOLOGIA STÓP (PRAXIS VERTEBRALIS – moduły 1-2)
  • REFLEKSOLOGIA RĄK
  • DWUBIEGUNOWA TERAPIA TRAUM EMOCJONALNYCH

UWAGA: Prowadzone przeze mnie szkolenia nie są objęte dopłatami z funduszy UE i dofinansowaniami z Urzędów Pracy, a zakres działalności mojej firmy nie obejmuje sprzedaży żadnych produktów.

Poza szkoleniami zawodowymi prowadzę również kursy w zakresie Terapii Temprana dla rodzin osób chorych. Po krótkim przeszkoleniu bliscy są w stanie pomagać chorym w zaburzeniach neurologicznych i genetycznych. W oparciu o setki przeprowadzonych terapii stosuję najnowsze procedury, tak by osiągać jak najszybsze efekty.

Doświadczenie: Od 1998 r. jestem terapeutą, od 2007 r. refleksologiem, od 2009 r. pierwszym polskim terapeutą zaawansowanej, rehabilitacyjnej Terapii Temprana, od 2010 nauczycielem metod sorensensistemTM. Wielokrotnie uczestniczyłem w szkoleniach z zakresu refleksologii w Kopenhadze oraz Barcelonie. W latach 2011-2018 regularnie wspierałem Lone Sorensen w jej projektach szkoleniowych i terapeutycznych w Omanie, Japonii, Jordanii oraz na Bałkanach. Terapii odruchowych uczyłem się również u dr Toshikatsu Yamamoto (Madryt), dr Jesusa Manzanaresa (Londyn) oraz prof. Bui Quoc Chau (Kopenhaga). Od 11 lat pracuję z zaburzeniami neurologicznymi oraz genetycznymi. Bogate doświadczenie zdobyłem zwłaszcza jako jeden z najbliższych asystentów L. Sorensen podczas 10 wyjazdów do Omanu (2011-2017). 

Refleksologia twarzy – dzieło 40 lat pracy Dunki Lone Sorensen, która wykonała ponad 150 tysięcy zabiegów terapeutycznych i stworzyła największą szkołę refleksologii na świecie (ponad 20 krajów na 5 kontynentach, kilkanaście tysięcy certyfikowanych terapeutów).

Tera­pie Soren­sen­si­stemTM są uznane i zare­je­stro­wane w Kata­loń­skim Mini­ster­stwie Zdro­wia. Są także uznane przez mię­dzy­na­ro­dowe stowa­rzy­sze­nia reflek­so­lo­gów: Asso­cia­tion of Refle­xo­lo­gi­sts (AoR) i Fede­ra­tion for Holi­stic The­ra­pi­sts (FHT) w Wiel­kiej Bry­ta­nii, North Caro­lina Refle­xo­logy Asso­cia­tion NCBTMB/ ARCB w USA, Duńskie Stowarzyszenie Refleksologów (DDZ) oraz Irish Refle­xo­lo­gi­sts’ Insti­tute (IRI) w Irlan­dii.